ترجمه همزمان

فروردین ۲۹, ۱۳۹۸
سیستم ترجمه همزمان

معرفی سیستم ترجمه همزمان

سیستم ترجمه همزمان در واقع دستگاهی است که صدای مترجم را به گوش شرکت‌کنندگان در یک کنفرانس می‌رساند. این سیستم در کنفرانس‌ها، سمینارها وموزه‌ها کاربرد بسیاری دارد.   سیستم ترجمه همزمان چگونه عمل می‌کند؟ سخنران همایش یا کنفرانس به طور معمول توسط میکروفن صحبت می‌کند، سپس صحبت‌هایش از طریق یک هدفون به گوش مترجم می‌رسد. مترجم نیز در اتاقی با عایق صوتی قرار دارد و به طور همزمان سخنان گوینده را ترجمه می‌کند. شرکت کنندگانی که در سالن حضور دارند نیز توسط هدفون صدای مترجم را می‌شنوند.   دستگاه ترجمه همزمان چند زبانه سیستم یا دستگاه ترجمه هم به صورت […]